ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!

NASZ ADRES

Szkoła Podstawowa

 

• ul. Płocicz 11

• 89-430 Kamień Krajeński

• tel. (052) 3-88-65-61

POGODA

Zobacz jaka jest prognoza dla twojej okolicy.

Historia szkoły Drukuj
Redaktor: admin   
15.01.2009.

 


 

RYS HISTORYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PŁOCICZU.

 

 

Szkoła Podstawowa w Płociczu ma długą historię. Bowiem pierwsze udokumentowane źródła pisane potwierdzają jej istnienie już w 1830 roku. Dalsze lata historii szkoły na Ziemi Krajeńskiej, która w okresie zaborów, od 1772 roku przynależała do Prus, nie są dostatecznie znane. Wiadomo, iż obecny budynek szkoły został wybudowany około 1846 r. i rozbudowany w 1904 r. W tym okresie nauczycielami byli: Tomasz Kurland (1837 r.) oraz Fryderyk Kandecki (1852-76 r.). Natomiast stan liczebny dziatwy szkolnej w 1835 r. wynosił 73 uczniów. Liczba uczniów była dość stabilna, aż do ponownego włączenia w 1920 r. miejscowości Płocicz w granice niepodległej II Rzeczypospolitej.

Miejscowość

Rok wybudowania szkoły/założenia szkoły/

Stopień organizacyjny szkoły 

Płocicz

Wybudowana około 1846 r.

Rozbudowana 1904  

  2/3 - klasowa  W dwudziestoleciu międzywojennym szkołę nadzorowało czterech dyrektorów (kierowników). Pierwszy kierownik w 1920 r. musiał opuścić placówkę, gdyż jako obywatel narodowości niemieckiej nie mógł nią kierować. Pierwszym polskim kierownikiem został Feliks Pierzyński, który przybył do Płocicza z Obkasu. Kolejnym był Stanisław Wenda, a od 1938 r. Jan Wojciech.

Nauka odbywała się w języku polskim. Kres stabilizacji i rozwoju szkoły miało miejsce w momencie wybuchu II wojny światowej. Szkoła przeszła w ręce niemieckie. Nauka prowadzona była w języku niemieckim. 

 

 

Kierownicy szkoły w Płociczu w latach 1920-1939

Miejscowość

Kierownik szkoły

Okres pełnienia funkcji

            Płocicz

Erich Wiedenhöfleger

Feliks Pierzyński

Stanisław Wenda

Jan Wojciech

1920

1920-1922

1922-1938

1938-1939

        

 

Liczba dzieci na dzień 1 XI 1920:

Polacy (katolicy) - 109, Niemcy (katolicy) - 26, Niemcy (ewangelicy)- 21

Ogółem uczniów: 156

Liczba dzieci na dzień 1 XI 1930:

Polacy (katolicy) - 71, Niemcy (katolicy) - 21,  Niemcy (ewangelicy) - 26

Ogółem uczniów: 107

 


Szkoła w 1945 r. miała nazwę: „Publiczna Szkoła Powszechna w Płociczu". Kronikę szkolną rozpoczyna zdanie „Z Bogiem każda sprawa". Świadczy to o katolickim wychowywaniu dzieci. Dalsze zapiski kronikarza informują nas, iż kierownik szkoły Jan Wojciech podczas II wojny światowej został zamordowany przez hitlerowców w lasach tucholskich (wrzesień 1939 r.). Jego żona Łucja Wojciech uciekła do Brus i tam uczyła w szkole powszechnej. O stratach jakie poniosła szkoła w czasie wojny informuje nas kronika: „W skutek działań wojennych zostały uszkodzone zabudowania gospodarcze szkoły i budynek szkoły mocno ucierpiał. Trzy klasy oraz mieszkania strasznie zdemolowane wymagają gruntownego remontu."

Po wyswobodzeniu terenów Płocicza 13 lutego 1945 r. zaczęto organizować szkołę na nowo. Naukę rozpoczęto 18 maja. Kierownikiem szkoły został Franciszek Sowiński. Stan liczebny uczniów w pierwszym powojennym roku szkolnym wynosił 98 dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Szkoła realizowała program 4 klas. Rok szkolny 1944/45 zakończył się 20 lipca.

 

 

 

Stopień organizacyjny szkoły w latach 1945-1950

Rok szkolny

Ilość klas

Ilość oddziałów

Łączna ilość uczniów

1944/45

4

4

98

1945/46

4

4

104

1946/47

5

5

124

1947/48

7

7

148

1948/49

7

7

145

1949/50

7

7

134

         

Szkoła w Płociczu poza własnym budynkiem korzystała także ze Świetlicy Gromadzkiej oddanej do użytku 25 czerwca 1945 r. Z biegiem lat szkoła zaczęła realizować program nauczania dla klasy V. Od roku szkolnego 1947/48 dzieci były nauczane w siedmiu, jednooddziałowych klasach. Od roku szkolnego 1973/74 nauka w Szkole Podstawowej w Płociczu przebiegała tylko w czterech klasach, związane to było z reformą oświatową i utworzeniem Zbiorczej Szkoły Gminnej w Kamieniu. Dotychczasowi uczniowie uczący się w klasach V-VIII w Płociczu od tego roku uczęszczali do szkoły w Kamieniu.

 

 

 

Dyrektorzy szkoły w latach 1945-2012.

Okres pełnienia funkcji w szkole

Imię, nazwisko

(V-VIII) 1945

Franciszek Sowiński

1945-1946

Bronisław Zagrodzki

1946-1947

Gertruda Suchomska

1947-1956

Leonard Szczuka

1956-1972

1973-1975

Józef Kusiuk

1972-1973

1975-1978

Jadwiga Kusiuk

1978-1997

Zofia Dąbrowska

1997- 2003

Halina Szymanowicz

2003 - 2008

Stefania Czapiewska

2008 - 2012

Elżbieta Budzińska

                 

Powrót do sytuacji sprzed 1973 roku miał miejsce w latach 80-tych. Od tego momentu, aż do dnia dzisiejszego placówka w Płociczu jest szkołą realizującą pełny program szkoły podstawowej (do 1998 roku szkoły 8-klasowej, później 6-klasowej). 

 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved