Szkoła Podstawowa - Płocicz
Redaktor: admin   
25.09.2008.

OPIS PROJEKTU

 

KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTU
Ślady Przeszłości - 2005
 
* nauczyciele koordynujący program: Aleksander Atamański, Zdzisław Betin, Tomasz Fiałkowski, Andrzej Szumski.
* telefony domowe, komórkowe (052) 3887035, 604301518
* adres e-mail nauczyciela: atamanski@poczta.onet.pl
* klasa:IV-VI Szkoła Podstawowa,  liczba uczniów realizujących projekt: 50
* znamy języki obce: niemiecki w stopniu podstawowym

Informacje o szkole:
* nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Płociczu
* województwo: kujawsko-pomorskie, miejscowość:  Płocicz  gmina Kamień Krajeński  kod poczt:89-430
* telefon:3886561 fax:., nr kier.: 052
* e-mail: sp_plocicz@poczta.onet.pl
* imię i nazwisko dyrektora szkoły: Stefania Czapiewska
Organ prowadzący szkołę
* imię i nazwisko: Władysław Dobber, 
* funkcja: dyrektor Zespołu Usług Oświatowych
* urząd: Urząd Miejski
* ulica: Plac Odrodzenia 3, kod pocztowy: 89-430  miejscowość: Kamień Krajeński

Informacje o projekcie
* Temat projektu : „Opiekujemy się cmentarzem ewangelicko-augsburskim w Płociczu”
* Krótki opis projektu:

W wyniku działań podjętych przez starszych kolegów z Publicznego Gimnazjum w Kamienia Krajeńskiego został uporządkowany w naszej miejscowości cmentarz ewangelicko-augsburski.

Pragniemy jako społeczność uczniowska i mali mieszkańcy Płocicza przejąć pod trwałą opiekę to miejsce. Nasz projekt ma być pierwszym krokiem do bliższego poznania naszej miejscowości, lokalnej tradycji i życia jego mieszkańców na przestrzeni ostatniego stulecia.
Nasze działanie ma także na celu likwidację uprzedzeń oraz wzmocnienie więzi międzypokoleniowej i tolerancji w naszej małej wspólnocie.

* Projekt jest realizowany: na lekcjach religii; na godzinie wychowawczej; po lekcjach, na historii.
* termin rozpoczęcia projektu: Kwiecień 2005

Uwagi: Program realizowany jest razem przez dwie placówki oświatowe. Szkołę Podstawową w Płociczu, oraz Publiczne Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim (uczniowie kontynuują w nim naukę po ukończeniu Szkoły Podstawowej).
 
Kamień Krajeński  2005-03-17.