Informacje o szkole
Redaktor: admin   
20.12.2015.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieniu Krajeńskim

Szkoła Filialna w Płociczu

89-430 Kamień Krajeński ul. Płocicz 11

 

Image

 

 

http://www.spplocicz.oswiatakamienkrajenski.pl/

 

Kadra Pedagogiczna Szkoły Filialnej w Płociczu w roku szkolnym 2017/2018:

 

1. Joanna Wagner - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

2. Elżbieta Budzińska- nauczycielka edukacji wczesoszkolnej 

3. Aleksandra Kabat - nauczycielka wychowania przedszkolnego

4. Hanna Sadowska - nauczycielka języka angielskiego

5. ks. Marcin Zabrocki - nauczyciel religii.

  

1. Danuta Marach – pracownik obsługi

 

 

Aktualne informacje:

 

Liczba uczniów - 43

Liczba oddziałów 3

Liczba sal lekcyjnych -7

Liczba nauczycieli zatrudnionych na pełnym etacie - 3

Liczba nauczycieli zatrudnionych na części etatu - 1

Pracownicy obsługi -1