¦wiatowy Dzień Morza
Redaktor: admin   
20.03.2017.
DZIEŃ MORZA
 
 
 17 marca obchodzili¶my ¦wiatowy Dzień Morza. Tego dnia w¶ród nas dominował kolor niebieski. Wraz z nasz± pani± wybrali¶my się w rejs po morzu. Napotkali¶my sztorm, pływali¶my w głębinach, dryfowali¶my w¶ród morskich fal. Przez chwilę poczuli¶my się jak na wakacjach, a to za spraw± morskich pami±tek jakie ze sob± przynie¶li¶my. Udało nam się także "zamkn±ć" morze w słoiku:)
 
 DZIEN MORZA 1.jpg
 
DZIEN MORZA2.jpg
 
DZIEN MORZA3.jpg
 
DZIEN MORZA4.jpg
 
DZIEN MORZA5.jpg
 
DZIEN MORZA6.jpg
 
DZIEN MORZA7.jpg
 
DZIEN MORZA8.jpg